Kistegravsteder

Kirkegården er inddelt i 5 hovedafdelinger benævnt A, B, C, D, E.

Kistegravsteder findes i afdeling A, B, C, D og E

Størrelsen på et kistegravsted for en voksengrav er 2,70 x 1,50 meter.

På kistegravsteder kan urner også nedsættes.

Fredningsperioden for et kistegravsted er 20 år.

For afdelingerne E5, E6 og C2A (kistegravsteder med kombination plæne og bed), samt anonym kistegrav gælder, at der i forbindelse med erhvervelsen af et gravsted samtidig skal indgås en aftale med kirkegårdskontoret om vedligeholdelsen af gravstedet mod betaling (Obligatorisk vedligehold).

For kistegravstederne i øvrige afdelinger er der både mulighed for at passe privat eller indgå aftale om vedligeholdelse med kirkegården.