Urnegravsteder

Kirkegården er inddelt i 5 hovedafdelinger benævnt A, B, C, D, E.
Urnegravsteder findes i afdeling A, B, C, D og E

 

Afd. A5:     Anonym fællesgrav, plæne            0,5 x 0,5 meter           (1 urne)

Afd. C1A:   Kendt fællesgrav u/plade               0,5 x 0,5 meter           (1 urne, v/dobbelt dybde 2 urner)

Afd. E3A:   Kendt fællesgrav m/plade             1,0 x 1,0 meter           (2 urner)

Afd. B1:     Urnegravsted                                    1,5 x 1,5 meter            (4 urner)

Afd. E3:     Urnegravsted                                   1,0 x 1,0 meter            (4 urner)

Afd. E4A:   Urnegravsted                                  1,0 x 1,0 meter            (4 urner)

Afd. E4B:   Urnegravsted                                  1,0 x 1,0 meter            (4 urner)

Fredningsperioden for et urnegravsted er 10 år.

For urnegravstederne afdeling A5, C1A, E3A, gælder, at der i forbindelse med erhvervelsen af et gravsted samtidig skal indgås en aftale med kirkegårdskontoret om vedligeholdelsen af gravstedet mod betaling (Obligatorisk vedligehold).

For urnegravstederne afdeling B1, E3, E4A, E4B er der både mulighed for at passe privat eller indgå aftale om vedligeholdelse med kirkegården.